adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Prawo Karne

Prawo Karne

1. Obrona na etapie postępowaniu przygotowawczym – przed organami ścigania, w tym Prokuraturą, Policją, CBA, organami skarbowymi, sądem.

2. Obrona na etapie postępowania sądowego we wszystkich instancjach – przed sądem rejonowym, okręgowym, apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym.

3. Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, pokrzywdzonego, świadka na każdym etapie postępowania karnego.

4. Sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych, w tym apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia.

5. Obrona w sprawach o wykroczenia, w tym wykroczenia drogowe.

6. Obrona w postępowaniu karnoskarbowym.

7. Obrona w postępowaniu wykonawczym, w tym w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, zarządzenie wykonania kary, odroczenie i udzielenie przerwy w wykonaniu kary, zmianę kary, zarządzenie kary zastępczej, zatarcie skazania.

8. Reprezentacja w sprawach po uprawomocnieniu się orzeczenia, w tym o wydanie wyroku łącznego, podjęcie postępowania warunkowo umorzonego, ułaskawienie, odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

9. Reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w tym zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, udział w przesłuchaniach, sporządzanie pism, dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia.

10. Obrona w razie zatrzymania, tymczasowego aresztowania, udział w przesłuchaniach.

11. Reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych.

12. Reprezentacja w postępowaniu w sprawach nieletnich.

13. Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa karnego i postępowania karnego.

 

W sytuacjach nagłych kontakt z obrońcą

możliwy w każdym dniu tygodnia o dowolnej porze (24/7)

pod numerem telefonu:

605-28-99-28

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak