adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Porada on-line

Celem uzyskania porady prawnej on-line, proszę wypełnić formularz poprzez wskazanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz szczegółowego opisu stanu faktycznego sprawy (problemu prawnego, pytań), w miarę możliwości również przez załączenie skanu dokumentów dotyczących sprawy (np. umów, orzeczeń sądu).

Po otrzymaniu wiadomości, na wskazany przez Państwa adres e-mail, zostanie przesłana informacja dotycząca odpłatności za poradę prawną on-line, tj. wysokość honorarium adwokata/radcy prawnego oraz dane do przelewu, jak również termin wykonania usługi.

Porada prawna on-line zostanie udzielona po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Kancelarii. Brak płatności oznacza rezygnację z uzyskania porady prawnej on-line. Kancelaria zastrzega sobie prawo zadawania Klientowi dalszych pytań zmierzających do ustalenia stanu faktycznego sprawy – brak odpowiedzi na postawione pytania może skutkować niemożnością udzielenia kompleksowej porady prawnej.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Treść wiadomości

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak