adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne

1. Sprawy o rozwód.

2. Sprawy o separację.

3. Sprawy o unieważnienie, ustalenie nieistnienia małżeństwa.

4. Sprawy o podział majątku wspólnego po orzeczeniu rozwodu, separacji lub ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

5. Sprawy dotyczące rozliczeń między osobami pozostającymi w związkach formalnych (tzw. konkubinatach).

6. Ustanowienie rozdzielności majątkowej (intercyza), również z datą wsteczną.

7. Sprawy o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa.

8. Sprawy o ustalenie, zaprzeczenie macierzyństwa.

9. Sprawy o alimenty (na rzecz dzieci – w tym dzieci pełnoletnie oraz zasądzone od dziadków, na rzecz małżonka po rozwodzie, rodziców, zaspokojenie potrzeb rodziny, sprawy o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, egzekucja alimentów, sprawy karne dotyczące niealimentacji).

10. Sprawy o władzę rodzicielską (pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie, zawieszenie).

11. Sprawy o uregulowanie i wykonywanie kontaktów z dzieckiem.

12. Sprawy o rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka

13. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (w tym tzw. porwania rodzicielskie).

14. Sprawy o ustalenie (zmianę) płci.

15. Sprawy z zakresu opieki i kurateli, rodzicielstwo zastępcze, przysposobienie.

16. Sprawy o ubezwłasnowolnienie.

17. Reprezentacja w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak