adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Windykacja należności

Windykacja należności

1. Dochodzenie należności zarówno od polskich jak i zagranicznych kontrahentów na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, prowadzenie negocjacji), sądowym i egzekucyjnym.

2. Monitoring spływu należności.

3. Ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika.

4. Doradztwo w zakresie prawnych sposobów zabezpieczenia wierzytelności oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem.

5. Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach karnych, m. in. w celu ochrony interesów pokrzywdzonego wierzyciela.

6. Doradztwo i reprezentacja dłużnika w celu obrony przed bezprawną egzekucją.

7. Powództwa przeciwegzekucyjne.

8. Skarga na czynności komornika.

9. Pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności.

10. Reprezentowanie Klienta przed komornikami.

11. Obsługa prawna w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego.

12. Negocjacje z wierzycielami (w tym bankami) oraz dłużnikami dotyczące spłaty zadłużenia.

13. Obsługa prawna restrukturyzacji zadłużenia.

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak