adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

E-commerce

E-commerce

1. Sporządzanie i opiniowane regulaminów (m.in. sklepów i stron internetowych).

2. Sprawy z zakresu prawa autorskiego (umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowy licencyjne, sprawy o naruszenie majątkowych i niemajątkowych praw autorskich).

3. Zagadnienia dotyczące klauzul abuzywnych i postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Ochrona konkurencji i konsumentów.

5. Ochrona danych osobowych (GIODO).

6. Prawo reklamy.

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak