adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Blog

Ważne zmiany w kodeksie cywilnym od 1 stycznia 2017 roku – prokura

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 1091 § 1 k.c.), przy czym prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Według dotychczasowego brzmienia art. 1094...
Czytaj dalej

Nakaz zapłaty – i co dalej?

Co do zasady rozstrzygnięcia sądu zapadają w formie wyroków, po uprzednim przeprowadzeniu rozprawy. Oznacza to, że jeżeli zostaniemy pozwani, to w pierwszej kolejności sąd doręczy nam odpis pozwu, następnie wyznaczy termin rozprawy i po jej przeprowadzeniu orzeknie w przedmiocie roszczeń objętych treścią pozwu, tym samym umożliwiając nam wzięcie aktywnego udziału...
Czytaj dalej

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot to niewątpliwie temat w ostatnim czasie bardzo popularny. Znaczna ilość zlecanych nam w związku z tym spraw może stanowić tego potwierdzenie. Z tego właśnie względu chcielibyśmy przybliżyć naszym przyszłym, jak i obecnym Klientom tematykę związaną z uzyskiwaniem świadczeń odszkodowawczych od przewoźników lotniczych w przypadku odmowy przyjęcia...
Czytaj dalej

Rozwód

Zawarcie małżeństwa stanowi doniosłe zdarzenie w życiu człowieka. Uznawane jest za początek nowej – dojrzałej i samodzielnej drogi życia, zawiązanie rodziny stanowiącej centrum życiowe człowieka, a przede wszystkim, z założenia, nieodwołalną decyzję o związaniu się z drugą osobą na całe dalsze życie. Stąd podjęcie decyzji o zakończeniu związku małżeńskiego i...
Czytaj dalej
Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak