adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Alimenty od dziadków

Uzyskanie alimentów na rzecz dziecka od dziadków jest możliwe. Jednak dziadkowie są zobowiązani do alimentów jako tzw. krewni w dalszej kolejności. Należy zatem pamiętać, że obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności spoczywa przede wszystkim na rodzicach. Obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych, czyli również dziadków, jest określany jako „subsydiarny”. Innymi słowy, sąd będzie mógł zasądzić alimenty od dziadków na rzecz dziecka, w sytuacji gdy oboje rodzice nie są w stanie spełniać takiego obowiązku.

Artykuł 128 k.r.o. wskazuje, że obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Jak wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Obowiązek alimentacyjny dziadków powstaje w zasadzie w trzech przypadkach:

  • rodzice nie żyją,
  • rodzic zobowiązany nie jest w stanie wypełnić swojego obowiązku utrzymania dzieci,
  • uzyskanie alimentów od zobowiązanego rodzica jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

Wystarczy oczywiście, aby zaistniała chociaż jedna ze wskazanych wyżej przesłanek by móc domagać się świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka od jego dziadków.

Musimy przy tym pamiętać, że warunkiem obowiązku alimentacyjnego dziadków jest pozostawanie przez wnuka w niedostatku. Pozostawanie w niedostatku oznacza, że podstawowe potrzeby bytowe dziecka nie są zaspokajane (np. leczenie, wyżywienie).

Co więcej, sąd orzekając o wysokości alimentów będzie brał pod uwagę zdolności majątkowe i zarobkowe dziadków oraz usprawiedliwione potrzeby małoletniego.

Dziadkowie mogą „zmniejszyć” wysokość swojego obowiązku alimentacyjnego względem wnuka poprzez tzw. osobiste starania o wychowanie lub utrzymanie małoletniego. Jeśli dziadkowie zadeklarują, że będą sprawować częściową opiekę nad wnukiem, wtedy sąd może zasądzić od nich na rzecz małoletniego dziecka odpowiednio niższą kwotę alimentów.

Warto podkreślić, że obowiązek alimentacyjny dziadków nie będzie w takiej samej wysokości co obowiązek alimentacyjny rodziców. Dzieje się tak, ponieważ po pierwsze, jak wspomnieliśmy wyżej, jest on zależy również od zdolności majątkowych dziadków, a pod drugie – od pozostawania wnuka w niedostatku. Wynika z tego, że alimenty od dziadków będą zazwyczaj w niższej wysokości niż od rodziców.

Omawiając obowiązek alimentacyjny dziadków trzeba pamiętać, że istnieje również uzupełniający obowiązek alimentacyjny. Chodzi o sytuację, gdy wnuk pobiera już alimenty, czy to z funduszu alimentacyjnego, czy też od rodzica, ale ich wysokość nie wystarcza na pokrycie podstawowych potrzeb dziecka, to alimenty zasądzone od dziadków mogą stanowić uzupełnienie takiego obowiązku alimentacyjnego.

Dziadkowie mogą bronić się przed zobowiązaniem alimentacyjnym powołując się na zasady współżycia społecznego.

Pomoc prawna świadczona przez adwokata lub radcę prawnego zajmującego się sprawami świadczeń alimentacyjnych może obejmować samą poradę prawną (na którą składa się również szczegółowa analiza zgromadzonej w sprawie dokumentacji), sporządzenie pozwu lub odpowiedzi na pozew czy innych pism składanych w toku sprawy, jak również pełną reprezentację przed sądem.

 

aplikant adwokacki Marcelina Kubicka
Kancelaria Adwokacka
adwokat Kamili Majchrzak

Pabianice, ul. Zamkowa 36 lok. 1.3
Łódź, ul. Radwańska 4 lok. 15

 

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak